Menu

stasibanner

Ο καιρός των τσιγγάνων στο Χαλάνδρι: προσεγγίζοντας μία δίκαιη λύση στο Νομισματοκοπείο

Ένα από τα πλέον πολύπλοκα και μακροχρόνια ζητήματα στο κάτω Χαλάνδρι είναι αυτό του καταυλισμού των τσιγγάνων στην περιοχή του Νομισματοκοπείου. Μία τακτική δεκαετιών τελείωσε τον προηγούμενο Οκτώβριο στον καταυλισμό. Τότε το κράτος ανέλαβε να λύσει το πρόβλημα. Δεν το έκανε για μία σειρά λόγων. Ο σημαντικότερος από αυτούς ήταν ότι αυτό που ήθελε να επιτύχει ήταν να εξαφανίσει τους «μαύρους».

Όμως η τριπλή ομηρία κατοίκων, ιδιοκτητών και τσιγγάνων στην περιοχή, δεν πρόκειται να διευθετηθεί με επιδρομές των ΜΑΤ και κυνηγητό ανθρώπων ανάμεσα σε καλύβες και σκουπίδια. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η όποια λύση θα βρεθεί, θα πρέπει να είναι δίκαιη για όλους. «Μαύρους» και άσπρους.

Η διοίκηση του δήμου έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα την θέληση της να τελειώνει με το γκέτο του καταυλισμού. Μετά από 12 μήνες μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτή η διοίκηση είναι η μόνη που έχει γνωρίσει πραγματικά τι γίνεται μέσα και έξω από τον καταυλισμό. Κατάγραψε ένα ένα τα νοικοκυριά και γνώρισε όλα τον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Περπάτησε όλη την έκταση του και είδε τα μπαζώματα που κάνανε οι προηγούμενες διοικήσεις με τόνους σκουπιδιών κάτω από τις καλύβες καθώς και τα δύο έλη που υπάρχουν στην έκτασή του. Καθάρισε τόνους σκουπίδια, ψέκασε στα στάσιμα νερά όχι για να προφυλάξει μόνο τους κατοίκους του καταυλισμού αλλά όλης της περιοχής.

Όμως το σχέδιο που επεξεργάζεται η νέα διοίκηση του δήμου βρίσκεται στον αντίποδα των όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα.

Από τα μέσα Ιουλίου έχει ξεκινήσει ένα σύνολο παρεμβάσεων στην κοινότητα των τσιγγάνων από διαμεσολαβητές ειδικευμένους σε αυτά τα ζητήματα. Αυτή την στιγμή ο δήμος Χαλανδρίου βρίσκεται στο δίκτυο ROMED μαζί με άλλες 4 πόλεις στη Ελλάδα (συνολικά 40 πόλεις σε όλη την Ευρώπη). Συστηματικά μία φορά την εβδομάδα οι τσιγγάνοι του Νομισματοκοπείου εκπαιδεύονται στο να οργανώνουν την κοινότητά τους και να μαθαίνουν να επικοινωνούν με τον δήμο πάνω στα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους εντάσσοντας την επίλυση των προβλημάτων τους στην επίλυση των προβλημάτων της ευρύτερης συνοικίας που βρίσκονται. Η εκπαίδευση αυτή που διενεργείται από ότι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα από την κοινότητα των τσιγγάνων έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 21 δράσεις. Η προσπάθεια αυτή έχει και ένα άλλο προφανές σκοπό: να μειώσει τις εντάσεις με τους περιοίκους και να μειώσει τα προβλήματα που προκύπτουν από την γειτνίαση των δύο κοινοτήτων στην περιοχή.

Η επιλογή αυτή αποτελεί και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο σκοπεύει η διοίκηση να υλοποιήσει την στρατηγική της για απεμπλοκή της περιοχής από το γκέτο του καταυλισμού. Περιλαμβάνει σπάσιμο του γκέτο και ένταξη των τσιγγάνων εκπαιδεύοντας τους πάνω στο δίπολο δικαίωμα - υποχρέωση. Είναι η πρακτική που ακολουθείται παντού στην Ευρώπη αυτή την στιγμή.

Βασική παράμετρος στην έξοδο από την περιγραφείσα κατάσταση είναι ότι αναμένονται από το κράτος ρεαλιστικές προτάσεις για τους χώρους υποδοχής αυτών των ανθρώπων σε μικρές εκτάσεις, όπου σε μικρούς αριθμούς μπορούν να διασπαρθούν εντός του αστικού ιστού, ενώ ταυτόχρονα θα διερευνηθεί και η πιθανότητα εξεύρεσης σπιτιών για όσους η εκπαίδευση του δικτύου ROMED δείξει συμβατότητα με κάτι τέτοιο

Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα παραμένει.

Όμως όλοι πρέπει να ξέρουν ότι σε τόσο μεγάλα χρονίζοντα προβλήματα δεν υπάρχουν εύκολες και σύντομες λύσεις. Το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο για να διεκδικήσει πιθανή χρηματοδότηση εντός και εκτός Ελλάδας. Μέχρι τότε ευελπιστούμε η διαδικασία του ROMED και της διαμεσολάβησης να συμβάλει στην βελτίωση των προβλημάτων που προκύπτουν από την συγκατοίκηση στην συνοικία.
Οι εξελίξεις που θα υπάρξουν σύντομα και που θα επιταχυνθούν από την πρόοδο της μελέτης ένταξης της περιοχής στο σχέδιο επιβάλλουν μια σειρά από ενέργειες προκειμένου η δίκαιη λύση που περιγράφτηκε πριν να υπάρξει. Η υγεία, η εκπαίδευση η πρόνοια αλλά και η κατοικία και η εργασία του πληθυσμού των τσιγγάνων του Νομισματοκοπείου θα πρέπει να αποτελέσουν τμήματα και προτεραιότητα αυτού του σχεδίου. Όπως άλλωστε θα πρέπει να αποτελούν τμήματα και προτεραιότητα ενός σχεδιασμού για όλους τους κατοίκους της πόλης που δοκιμάζονται.

Τελευταία τροποποίηση στιςΤρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015 01:07
επιστροφή στην κορυφή