Menu

stasibanner

Για το θέμα του καταυλισμού των Ρομά στο Νομισματοκοπείο

To 2014 με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προτάθηκε η μεταφορά στο όρος Πατέρα του καταυλισμού των Ρομά του Νομισματοκοπείου. Η απόφαση ήρθε ως αποτέλεσμα μήνυσης των ιδιοκτητών των ακινήτων όπου εδράζεται ο καταυλισμός ενάντια στον προηγούμενο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης.
Είχαν προηγηθεί το σκάνδαλο του 1.000.000 ευρώ για τον καθαρισμό του καταυλισμού από τη διοίκηση Ζαφειρόπουλου, αγωγές για αποζημίωση των ιδιοκτητών προς το Δήμο Χαλανδρίου (πληρώθηκαν 250.000 ευρώ ενώ εκκρεμούν αγωγές 750.000 ευρώ και 6,5 εκατομμυρίων ευρώ για το ίδιο θέμα) και φυσικά χρόνια αδιαφορίας από τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου σχετικά με το πρόβλημα.
Της μεταφοράς στο όρος Πατέρα προηγήθηκαν διαβουλεύσεις για μεταφορά στην περιοχή της βιομηχανικής ζώνης στη Μεταμόρφωση οι οποίες συνάντησαν την αντίδραση των δημάρχων της περιοχής όπως και του δήμου Μεγαρέων ο οποίος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρώσει την απόφαση για μεταφορά στην παλιά Νατοϊκή βάση στο όρος Πατέρα όπου και δικαιώθηκε.
Είναι προφανές ότι η απόφαση για μεταφορά συνάντησε τις αντιδράσεις και των τσιγγάνων του καταυλισμού με αποτέλεσμα τις γνωστές συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή του καταυλισμού και στη Λεωφόρο Μεσογείων.


Η θέση που εξέφρασε από την πρώτη στιγμή η νέα διοίκηση του δήμου (που ουσιαστικά μόλις είχε αναλάβει τα καθήκοντά της το Σεπτέμβρη του 2014) ήταν απλή και απόλυτα λογική.
Καμία τοπική κοινωνία και αντίστοιχα η δημοτική της αρχή δεν υπήρχε περίπτωση να αποδεχθεί την εγκατάσταση ενός ολόκληρου καταυλισμού στα όριά της.
Παράλληλα θέση της Αντίστασης με τους Πολίτες του Χαλανδρίου ήταν η κατάργηση του καταυλισμού προς όφελος των ίδιων των τσιγγάνων αλλά και των γύρω κατοίκων. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό ήταν να αποκτηθεί η συναίνεση των τσιγγάνων και η συμμετοχή τους σε μία διαδικασία εκπαίδευσης όπου τελικά θα επέτρεπε την ένταξή τους στον αστικό ιστό ατομικά και όχι σε ένα συνεχώς αναπαραγόμενο γκέτο. Λόγω της προγραμματιζόμενης μεταφοράς άλλωστε από τον Έλληνα Συνήγορο του Πολίτη είχε γίνει καταγγελία στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Αριθμός φακέλου EU Pilot: 3958/12/JUST) με αποτέλεσμα ο Δήμος Χαλανδρίου να εγκαλείται για τη βίαιη μεταφορά του καταυλισμού και για το εάν «προσφέρθηκε στους θιγόμενους Ρομά εναλλακτική στέγαση, ποιότητας αντίστοιχης με αυτή που προσφέρεται σε άτομα μη Ρομά τα οποία πρέπει να στεγαστούν;»
Εν όψει αυτών των δεδομένων η διοίκηση του Δήμου αποφάσισε το σταδιακό «σπάσιμο» του καταυλισμού και τη μετεγκατάσταση ανά οικογένεια γεγονός που δεν εγείρει αντιδράσεις στις περιοχές υποδοχής. Πολιτική που αρχικά εφαρμόστηκε στο μικρότερο καταυλισμό του Πατήματος ο οποίος σήμερα δεν υφίσταται.
Το 2015 και το 2017 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έγινε καταγραφή των κατοίκων του καταυλισμού στο Νομισματοκοπείο. Η καταγραφή έγινε με στόχο να μην υπάρξει αύξηση του πληθυσμού του καταυλισμού (εκτός από τα παιδιά που επρόκειτο να γεννηθούν από τις υπάρχουσες οικογένειες) και σταδιακά να υλοποιηθούν με πρωτοβουλία του δήμου μέτρα για τη μετεγκατάσταση αυτών των οικογενειών.
Στην καταγραφή απογράφηκαν 65 οικογένειες με βάση τις υπάρχουσες παράγκες όπου διέμεναν. Ο πληθυσμός αποτελούνταν από 144 ενήλικες και 138 ανήλικους δηλαδή συνολικά 302 άτομα.
Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει μετεγκατάσταση οικογένειας από άλλη περιοχή στον υπάρχοντα καταυλισμό.
Αντίθετα με ενέργειες και πόρους της δημοτικής αρχής έχει επιδοτηθεί η οικειοθελής αποχώρηση από τον καταυλισμό αλλά και η οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της αστεγίας και μετεγκατάσταση οικογενειών σε κατοικίες συμβατές με τα σημερινά δεδομένα κατοίκισης. Απαραίτητη προϋπόθεση και δέσμευση των δύο μερών αποτελεί η κατεδάφιση του αντίστοιχου παραπήγματος ώστε να εξασφαλιστεί η οριστική αποχώρηση και απόδοση του χώρου στους νόμιμους ιδιοκτήτες.
Ως εκ τούτου μέχρι σήμερα από τον καταυλισμό έχουν αποχωρήσει δώδεκα (12) οικογένειες και συνολικά εξήντα ένα (61) άτομα με παράλληλη κατεδάφιση των πρόχειρων παραπηγμάτων διαμονής τους.
Με δεδομένο ότι στον καταυλισμό παραμένουν 240 συνολικά άτομα ο Δήμος Χαλανδρίου προχώρησε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Ρομά στη σύνταξη προγράμματος επιδότησης ενοικίου και παράλληλων δράσεων ένταξης, προκειμένου με ευρωπαϊκούς πόρους να συνεχιστεί η εκκένωση του καταυλισμού.
Πρόκειται για την Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ092, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3628 (ΑΔΑ 9ΒΜΘ7Λ7-ΓΝΟ) ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής άξονας προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Πιλοτικό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά του Δήμου Χαλανδρίου».
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί με συμμετοχή των υπηρεσιών του Δήμου και κυρίως του Κέντρου Κοινότητας Ρομά που ήδη έχει συγκροτηθεί από τριετίας στο δήμο και εφαρμόζει πολιτική ένταξης της κοινότητας των Ρομά με βάση τους άξονες της εθνικής στρατηγικής για τους Ρομά στους τομείς στέγαση, παιδεία, εργασία και υγεία.
Ήδη με βάση αυτούς τους άξονες τα παιδιά της κοινότητας εγγράφονται στα σχολεία της περιοχής και παρακολουθείται η καθημερινή φοίτησή τους, ακολουθήθηκαν προγράμματα υγείας (εμβολιασμός, στοματική υγιεινή, προληπτικές εξετάσεις) ενώ υπάρχει εξατομικευμένη παρακολούθηση ασθενών. Παράλληλα εφαρμόζονται προγράμματα εγγραματισμού ενηλίκων και εγγραφή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ενώ με τη συμβολή του δήμου προωθούνται στην αγορά εργασίας ενήλικες κάτοικοι του καταυλισμού. Ήδη απασχολήθηκαν 37 άτομα σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (Κοινωνική Εργασία) ενώ μέσω ΑΣΕΠ άτομα της κοινότητας ήδη απασχολούνται στο δήμο και συγκεκριμένα στην υπηρεσία Καθαριότητας. Παράλληλα με πρωτοβουλία του Δήμου συγκροτήθηκε ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Ένταξης «ΣΥΝΟΙΚΟ» με συμμετοχή ανέργων δημοτών του δήμου μας και υπό ένταξη Ρομά προκειμένου η στεγαστική πολιτική να συνοδευθεί από εργασιακή απασχόληση.
Οι περιγραφείσες δράσεις του δήμου στοχεύουν ώστε η οριστική κατάργηση του καταυλισμού να μην αποτελέσει περιστασιακή λύση αλλά να ενταχθεί σε μία συνολική στρατηγική ένταξης της κοινότητας των τσιγγάνων στον αστικό ιστό με τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις με οποιονδήποτε κάτοικο της πόλης.

Τελευταία τροποποίηση στιςΣάββατο, 06 Απριλίου 2019 05:42
επιστροφή στην κορυφή