Menu

stasibanner

ΧΕΥ 9: ανακύκλωση και κυκλική οικονομία και οι ιστορικές υποχρεώσεις του δήμου και της χώρας

Το εγχώριο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η αποκεντρωμένη διαχείριση των αποβλήτων υιοιθετεί και ενσωματώνει στην πράξη, τις διεθνείς εμπειρίες και καλές πρακτικές συμπεριλαμβανομένης και της ιεράρχησης στη διαχείριση που εισάγει η οδηγία 2008/98/ΕΕ.


Σύμφωνα με την Οδηγία αυτή, η ιεράρχηση στην διαχείριση των αποβλήτων είναι :

πρόληψη, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, τελική διάθεση

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη του ακόλουθου στόχου στην διαχείριση των αστικών αποβλήτων ή απορριμμάτων.
Έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχόμενα όχι μόνο από αυτά στον βαθμό που μιλάμε για παρόμοια απόβλητα, πρέπει να αυξηθεί κατά ελάχιστον στο 50% ως προς το συνολικό βάρος.

Η ανωτέρω Οδηγία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4042/2012 ο οποίος περιλαμβάνει και τη διαχείριση, σε εθνικό επίπεδο, ειδικών ρευμάτων αποβλήτων. Επιβάλλεται η ξεχωριστή συλλογή των οργανικών. Για τα βιοαπόβλητα ο Ν. 4042/2012 αναφέρει τα εξής (άρθρο 41):
«.εώς το 2015, το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να ανέλθει κατ' ελάχιστον, στο 5% του συνολικού βάρους τους και ως το 2020, κατ΄ελάχιστον, στο 10% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων..»
Επίσης ορίζεται ειδικό τέλος ταφής (άρθρο 43) «για το 2014, σε 35 € ανά τόνο διατιθέμενων αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 € ανά τόνο έως του ποσού των 60€ ανά τόνο. Τα υπολείμματα των εργασιών επεξεργασίας που διατίθενται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής ΧΥΤ, δεν επιβαρύνονται με ειδικό τέλος ταφής».

Η ΚΥΑ 50910/03 επιβάλλει μείωση του ποσοστού βιοαποδομήσιμων (αστικά απόβλητα από υπολείμματα τροφών και χαρτί) που οδηγείται προς ταφή στο 75%, 50% και 35% αντίστοιχα , της συνολικής ποσότητας του 1995, για τα έτη 2010,2013και 2020.

Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) του 2015 επιβάλλει ανάκτηση με προδιαλογή του 40% των παραγόμενων οργανικών και του 65% των παραγόμενων ανακυκλώσιμων (χαρτι και χαρτόνι, πλαστικό. Μεταλλο,Γυαλί), ενώ το υπόλοιπο 40% των οργανικών και 10% των ανακυκλώσιμων υλικών θα ανακτάται με μηχανική επεξεργασία. Το συνολικό ποσοστό ανάκτησης των οργανικών ανακυκλώσιμων και λοιπών ανακτήσιμων υλικών θα πρέπει να ανέρχεται σε 74% και μόλις το 26% των παραγόμενων αποβλήτων θα οδηγείται προς διάθεση βλ ταφή

Το τοπικό σχέδιο Διαχείρισης (ΤΣΔ) αποβλήτων του δήμου Χαλανδρίου προβλέπει διαλογή στην πηγή χαρτιού, λοιπών ανακυκλώσιμων, οργανικών και υπολειμματικών αποβλήτων με δίκτυο αντιστοίχως κίτρινων, μπλε, καφέ και πράσινων κάδων για την επίτευξη των ανωτέρω. Αντίστοιχος είναι και ο περιφερειακός σχεδιασμός.

Σύμφωνα με την οδηγία για την κυκλική οικονομία (22/5/2018) μέχρι το 2030 θα πρέπει:
Ποσοστό> 65% των δημοτικών αποβλήτων να ανακυκλώνεται
Ποσοστό>75% των υλικών συσκευασίας να ανακυκλώνεται
Ποσοστό<10% των παραγόμενων αποβλήτων να οδηγείται προς υγειονομική ταφή

Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να εκτρέπονται από την ταφή 600εκ τόνοι / έτος στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εναρμονιστούν με την οδηγία αυτή μέχρι το 2024.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις μας ως χώρα και ως δήμος. Δεν έχει να κάνει με την υπακοή σε κανόνες και Ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες αλλά με την αντίληψη ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μάθημα σχολείου, όχημα ελευθέρου χρόνου για την οικογενειακή εκδρομή του Σαββάτου, καραμέλα τύπου Τράμπ ή Μακρόν ή προεκλογική φιέστα.

Η Γη που πατάμε , η χώρα που ανήκουμε, ο δήμος που βρισκόμαστε και η γειτονιά που ζούμε είναι το μοναδικό σπίτι που έχουμε. Οι πολιτικές που θα την σώσουν ή θα την καταστρέψουν εμείς θα τις κάνουμε και κανείς άλλος. Η αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο δήμου είναι το μοναδικό σχέδιο που υπάρχει, είναι η μοναδική πρόταση που διεθνώς έχει αποδείξει να αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση στην διαχείριση του περιβάλλοντος. Και η συμμετοχή ή όχι σε αυτή την στρατηγική δεν είναι μία ουδέτερη απόφαση.

Ήδη παρανομούμε - και με την νομική και με την ηθική πλευρά - πετώντας τα σκουπίδια μας και μη ανακυκλώνοντας όσο θα έπρεπε και μη παράγοντας πλούτο από τα οργανικά υπολείμματα του σπιτιού μας γιατί τώρα πια ξέρουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος όπως μας έχει δείξει το waste4 think. Και συνεχίζουμε να θάβουμε τα σκουπίδια μας στις χωματερές θαβοντας και το μέλλον μας για να υπερασπιστούμε έναν στραβό πολιτισμό όμοιο με τα υποβρύχια που κατασκευάζει και το πολιτικό προσωπικό που το υπηρετεί που γέρνει κατά πως φυσάει 50 χρόνια τώρα.

Σημ: το κείμενο θα ήθελε να απαντήσει στο κείμενο που έβγαλε η κατάληψη των μαθητών του 8ου γυμνασίου για το ΧΕΥ9 το οποίο ήταν πραγματικά ένα κείμενο συμβολής στην συζήτηση για το ΧΕΥ 9 και τα ζητήματα που το συνοδεύουν. Το σχολείο αυτές τις μέρες έχει πάει περιβαλλόντική εκδρομή στην Χίο. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο όπως θα κάνει αυτή την βδομάδα το 7ο γυμνάσιο, η επόμενη περιβαλλοντική επίσκεψη του 8ου γυμνασίου να γίνει στην πειραματική εγκατάσταση του waste4think στο αθλητικό κέντρο Πέρκιζας εκεί που γεννιέται κάτι . Τώρα που μοντάρεται και η μονάδα που θα παράγει βιοαέριο από τις πάνες μωρών των παιδικών σταθμών και από φλούδες φυτικών θα έχει μεγαλύτερη αξία.
Ίσως επίσης θα μπορούσε να συνδυαστεί με μία επίσκεψη στον Ε παιδικό σταθμό λίγα μέτρα δίπλα από το ΧΕΥ 9 όπου το κτήριο θερμαίνεται με γεωθερμία και φωτίζεται από φωτοβολταϊκά. Καλοδεχούμενοι όλοι.

Τελευταία τροποποίηση στιςΣάββατο, 13 Απριλίου 2019 07:03
επιστροφή στην κορυφή