Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οδοφωτισμός και αναβάθμιση του νυχτερινού αστικού τοπίου και η ανάγκη μιας έξυπνης πόλης χωρίς "εξυπνάδες"

Στόχος του Δήμου Χαλανδρίου δεν είναι να χρησιμοποιήσει τον αστικό φωτισμό ως βολικό επικοινωνιακό πεδίο επίδειξης επιδόσεων ενεργειακής αποδοτικότητας μόνο, οικολογικής ευαισθησίας για την τεκταινόμενη κλιματική αλλαγή μόνο , ή/και εντυπωσιοθηρικής προβολής τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

Πρωτίστως η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον οδοφωτισμό πρέπει να έχει στόχο την αναβάθμιση του νυκτερινού αστικού τοπίου και του κοινόχρηστου χώρου ώστε ο κάτοικος να κυκλοφορήσει περισσότερο στον ελεύθερο χρόνο του σε αυτόν. Να δράσει βοηθητικά στην ανάδειξη του νυκτερινού περιπάτου, ως προϊόντος του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονεί ο Δήμος για να διευκολύνει την συνοχή των δημόσιων χώρων και να τονώσει την βιωσιμότητά τους.

Αυτός ο στόχος δεν είναι ωστόσο εύκολος στην επίτευξή του, καθώς ο δρόμος που οδηγεί σε αυτόν δεν μπορεί να ακολουθήσει πάντα την υφιστάμενη χάραξη του παραδοσιακού τσιμεντοιστού που συνοδεύεται από αντίστοιχο φωτιστικό. Ο εξορθολογισμός που αυτός χρειάζεται είναι εξαιρετικά χρονοβόρος προκειμένου να αξιοποιηθεί το φάσμα των οπτικών δυνατοτήτων τής σύγχρονης τεχνολογίας τών μέσων φωτισμού και ειδικότερα η ευελιξία τους να προσαρμόζονται στις μεταπτώσεις των αναγκών φωτισμού με κριτήριο την χρονική περίοδο ή την διαφοροποιούμενη χρήση του αστικού χώρου για να υπηρετηθεί έτσι εύστοχα και εξατομικευμένα η αναβάθμιση της ποιότητας της νυκτερινής ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού της χάραξης του δικτύου φωτισμού ο Δήμος Χαλανδρίου θα συνδυάσει την τοπολογία  φωτιστικών σημείων με διαδικτυακούς κόμβους αλληλεπίδρασης που θα διευρύνουν το φάσμα επικοινωνίας του πολίτη με τις επεκτεινόμενες και προσβάσιμες μέσω φιλικών διεπαφών λειτουργίες της πόλης (έγκαιρη ενημέρωση για την πληρότητα χώρων εκδήλωσης, την διαθεσιμότητα θέσεων, εισιτηρίων, τροποποίηση κυκλοφορίας οχημάτων . εφαρμογές ενημερώσης θέσεων στάθμευσης )

Η διαιδκασία αυτή πρέπει να γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο και με την δέουσα επιφυλακτικότητα  στο όνομα της απόκτησης μιας  πολλές φορές ψευδεπίγραφης "εξυπνάδας" :  είναι αρκετά εύκολο η πόλη αντί να εξυπηρετείται από την τεχνολογία και τις εφαρμογές της  να υποδουλώνεται άκριτα σε αυτήν με όρους μνημονιακής υποτέλειας. Με αυτή την θεώρηση και εξερευνώντας αυτή την ισορροπία πρέπει να διαχειρστούμε τέτοιες προκλήσεις από την εφαρμογή τωνν νέων τεχδνολογιων σε δίκτυα όπως ο οδοφωτισμός, ιδιαίτερα όταν αυτές συνδυάζονται με τις υπόλοιπες απαιτήσεις των στρατηγικών που η πόλη έχει (ΣΒΑΚ. ελεγχόμενη στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων κα)

Η πειραματική και αφανής αφομοίωση προηγμένης τεχνολογίας ΙΟΤ - Internet of Things σε παλαιό αστικό φωτιστικό εξοπλισμό προχωρημένης ηλικίας, άνω των 20 ετών που δεν πετάχτηκε στασ σκουπίδια και συνεχίζει έτσι να αποτελεί τμήμα της ταυτότητας ταυτης πόλης, είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής «ευαίσθητου» φωτισμού και δημιουργικής αντίστασης στο άγχος του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

Τελευταία τροποποίηση στιςΤετάρτη, 01 Μαΐου 2019 05:31
© Web Progress Σχεδίαση Ιστοσελίδων